Lysá hora 20 cestami

9. listopadu 2016 v 20:22 | Martin |  Beskydské vrcholy

1) červená značka Ostravice (žel. stanice) - parkoviště U transformátoru - osada Butořanka - Lukšinec - Velké Větry - Gigula (vrchol): nejoblíbenější (až 300 000 lidí ročně) cesta na LH.
U nádraží se začíná obvykle jen v případě, že je asfaltka k transformátoru (Opičárna) namrzlá. Jinak je k dispozici rozsáhlé parkoviště s přístřeškem cca 530 m/m právě mezi hotely Sepetná a Sluníčko. Z něj ještě vede asfaltka (zákaz vjezdu) až k osadě (pramen) Butořanka, kde se mění na lesní cestu. Kousek nad studánkou se ještě v roce 2013 odpojovala červená značka vlevo přes pastvinu (49°32'30.600"N, 18°25'27.863"E), nyní vede na opačné straně osady kolem skal na Horním Mazáku a táhlejším obloukem se vrací na původní starou stezku. Pak stále vytrvale stoupá až ke křižovatce pod Lukšincem, tady původní cesta pokračovala v lese nad svážní cestou. Současná vede dalším obloukem ke křížení se žlutou značkou na Lukšinci (přístřešek, skladiště dřeva). Z Lukšince stále po hřebeni až k dalšími místu, kdy byla cesta přeložena (49°32'54.508"N, 18°25'59.611"E, hranice NPR Mazák). Tady se nová cesta zatáčí na sever a velice dlouhým obloukem se napojuje na starou cestu na hřebeni zvaném tzv. Velké Větry (kde fouká, i když nefouká). Přes něj na vrchol.

1A - varianta: červené trasy z Ostravice (mapa). Hodně používaná, náročná, CHKO nedoporučovaná!
Stará houbařská a svážní cesta je hojně používaná zkušenými turisty (přes nesouhlasný názor CHKO), běžci a dalšími sportovci, ale neprochází žádným zákazem. Až k prameni na Butořance (49°32'37.266"N, 18°25'27.708"E) je stejná, pak u stanice elektrorozvodny přímo vzhůru podél bezejmenného potoka přes jednu svážní cestu až k místu, kde se kříží s původní červenou. Tady, na někdejší odbočce červené značky do lesa (zrušeno, 49°32'50.799"N, 18°25'43.158"E), vede stále vzhůru s minimálními zatáčkami (na opačnou stranu, mírně vpravo). Na Lukšinci (49°32'55.410"N, 18°25'58.607"E) opět křižuje červenou značku, ale opouští ji po staré cestě podél NPR ke kříži zvanému Božoňka (podle zesnulé hospodyně z LH, 49°32'53.506"N, 18°26'7.877"E). U kříže (případně u odbočky k chatě Gabrielka ) buď vede dál nebo opět strmě vzhůru a přes Velké Větry č. 1 na vrchol.

1B - varianta: červené trasy z Ostravice (mapa). Málo používaná, zdlouhavá, pohodlná.
Od hotelu na Sepetné vede cesta pro osadu na Pekliskách a napojuje se na červenou značku kousek pod Golenou (49°32'42.021"N, 18°25'11.518"E), tj. pod pramenem Butořanka. Jako zkratka nevhodná (o 2 km delší), představuje náhradu při práci na cestě nebo nějaké podobné pohromě... Jdeme tedy po modré značce na Lysou horu od Sepetné. Na křižovatce, pod kterou je vidět hotel (49°33'2.570"N, 18°24'11.265"E) zůstaneme na spodní svážnici a obcházíme údolí potoka Vlček. Pak kolem vršku Tribulky do údolí Peklisko/Peklovisko. Ze sedla pod Tribulkou je pěkný výhled na Ostrou a okolní louky... Přímo kolem domů v osadě se dlouze obchází údolí tvořené 2 zdrojnicemi. Nakonec mírně dolů a napojit se na červenou. (pozn. zkratka přes sedlo pod Tribulkou po soukromé poli umožňuje napojení na modrou výše po značce ke Zbujovi)

1C - varianta: červené trasy z Ostravice (mapa). Málo používaná, zdlouhavá, pohodlná.
Je to dál, zato horší cesta... Aneb, jak si prodloužit výlet o 1,5 km lesní cesty bez výhledů... Používá se podobně jako 1B. Zpočátku vede cesta stejně, až nad pramenem "Nad Opičárnou", kde asfaltka překonává potok Peklisko se přejde na lesní cestu (49°32'54.000"N, 18°24'44.713"E). Zůstaneme tedy ještě na levém břehu potoka a až později přejdeme na druhý. U chat se napojíme na 1B a máme 1/4 zacházky za sebou... Přímo kolem domů v osadě Peklovisko se dlouze obchází údolí... (viz 1B).

2) žlutá značka od hráze přehrady Šance přes Kobylanku. V letech 2015 až 2018 nelze z důvodu opravy hráze používat malé parkoviště u hráze, lze použít odstavnou plochu u Mazáku (lom). Málo používaná, pohodlná, zdlouhavá.
Od hráze se jde kousek po asfaltce na severním břehu, pak se zaboží zpět a vzhůru do lesa. Široká cesta mizí těsně před záverečným stoupáním na lesní cestu obepínající dokola kopec Čupel. Kolem něj (lze vpravo po značce i vlevo) do nevýrazného sedla a hřebenem zvaným Nad Kožokem (pod vrchem Kobylanka) širokou cestou vzhůru. Na Kobylance cesta navazuje na asfaltku, ale ta záhy odbočuje vpravo. Žlutá značka vede mírnými zatáčkami vzhůru, postupně se objevují výhledy na Smrk. Nakonec se napojuje na asfaltku z Papežova na Lysou horu (stará cesta přímo pod chatu KČT je ale funkční).

3) modrá značka z Ostravice-Mazák (bývalý lom, bus, malé parkoviště). Obvyklá, spojovací.
Cesta vede údolím potoka Mazák (odstavná plocha je ve směru na hráz Šance, 49°31'34.099"N, 18°24'13.087"E), zpočátku kolem chalup, pak lesem až k osadě Muchovice. Osadě se vyhýbá, zůstává na pravém břehu Suchého potoka (skály Dolní Mazák na opačné straně) a za mostek přes potok se napojuje (49°32'30.049"N, 18°25'27.863"E) na červenou značku (č. 1).

4) červená značka z údolí Krásné-Papežov (toler. parkování) - kolem Huserky a Zimného na vrchol. Obvyklá, zdlouhavá, cyklo a ski.
Druhá nejpoužívanější a orientačně nejlehčí cesta na Lysou horu. Od osady Papežov (49°32'38.971"N, 18°29'40.462"E) v údolí asfaltovou silnicí (v létě BUS na LH) pořád vzhůru (ignorovat boční cesty). Lze jít celou dobu po asfaltě nebo se po napojení na červenou značku u Huserky (49°31'40.016"N, 18°29'2.611"E) držet i několika spojek (podle podmínek). Takto až do cíle.

4 varianta: zkratkou nad Slezinou a nad Zlatníkem. Obvyklá, spojovací (nutné se dobře zorientovat).
Z Papežova se odbočí vpravo zpět k údolí potoka Slezina, ale nesměřuje se do samotného údolí, ale jen po jeho okraji v podstatě přímo od sjezdovek nad Zlatníkem vzhůru z 49°31'55.258"N, 18°29'35.055"E. Po pohodlné lesní cestě vzhůru (ne vpravo, ale vzhůru). Na červenou značku č. 4 se napojíme nad 49°31'55.183"N, 18°29'4.272"E (asfaltka).

5) Žlutá značka přes Šebestýnu z Krásné. Klasická.
Obvykle se parkuje za mostem přes Mohelnici za lesní správou (49°34'27.318"N, 18°28'32.158"E). Kousek kolem chat až k prudké pastvině (Jestřabí, resp. Horní Jestřabí) kolem několika osamělých chat a chalup po široké lesní cestě. V podstatě stejným stoupáním pak přes rozcestí lesních cest Pod Šebestýnou až k výrazné zatáčce (zkratka 49°33'27.448"N, 18°28'11.688"E). Pak prudce vzhůru přes další lesní cesty (vedou k nedaleké chatě Labašky) až se postupně zmírní těsně pod vrcholem Malchor. U něj místy i mírně dolů na křižovatku pod Lysou na bývalé sjezdovce a na vrchol.

6) Neznačená z Krásné přes Jestřabí na Kykulku. Zdlouhavá.
U malého parkoviště (49°34'28.871"N, 18°28'33.394"E) blízko lesní správy v Krásné nejdeme po žluté, ale o asfaltovou cestu níže (hned u mostu) jdeme kolem chatové osady až k osadě Dolinky (49°34'26.166"N, 18°27'53.226"E). Tady u křižovatky s lesními cestami vzhůru do lesa. Pokud odbočku mineme, lze ještě odbočit strmě vzhůru u výrazné studánky (49°34'22.810"N, 18°27'22.095"E). Po napojení na asfaltku je nutné odbočit vzhůru (49°34'24.388"N, 18°27'0.118"E), jinak se zdlouhavě obchází údolí. Podobně u další zatáčky pod touto asfaltkou je nutné jít pěšinou přímo k ní (49°34'27.919"N, 18°26'42.698"E). Pak se trasa napojí na pěšinu z Muroňky (49°34'27.919"N, 18°26'42.698"E) a po ní doleva na vrchol (červená značka) a přes Kykulku (nebo kolem ní) na LH.


7) přes Borové

8) z Husince

9) Z Malenovic po zelené a modré přes Hradovou a Ivančenu. Klasická.
Pro některé nejrychlejší cesta na Lysou, když se použije placené parkoviště u hotelu Petr Bezruč (nezaměň. s chatou P. Bezruče na LH), 49°34'1.268"N, 18°25'31.708"E. Odtud vede řada stezek, značená je pouze zelená trasa zpočátku lesem, pak přes potok a po pěšině až na modrou trasu. Tudy prochází široká lesní cesta, která po krátké značené zkratce výrazně (49°33'51.399"N, 18°26'12.533"E) zatáčí k mohyle na Ivančeně. U skautského pomníku se napojuje na hřebenovou cestu. Ta se zmenšuje v pěšinu až pod Malchorem a pak přes les a mýtinu pod starou sjezdovkou na vrchol přímo sjezdovkou nebo odbočkou kolem zatáčky u Hellera /kříž/.

9 - varianta: modré trasy z Malenovic od hotelu Petr Bezruč. Hodně používaná, strmá.
Od hotelu Petr Bezruč na Satinou kteroukoliv cestou směřující strmě vzhůru (lze i od zbořenišť za hotelem) v podstatě kdekoliv ze zelené značky. Pak krátce po modré až na 49°33'51.399"N, 18°26'12.533"E, tady modrá zatáčí zpět ze značené zkratky a vzhůru pokračuje lesem coby neznačená. Pak se napojí opět na modrou na hřebeni a z ní lze odbočit přes Malchor po úzké pěšině v borůvčí (49°33'26.621"N, 18°26'43.741"E) a z Malchoru dál až zpět na značku. Mapa.

10) Neznačená od Satiny z Malenovic kolem jízdárny. Používaná, jen s horní částí orientačně složitá. Mapa.
V Malenovicích nad zastávkou Hutě (49°33'55.131"N, 18°25'19.155"E) je možnost parkovat u cesty nad potokem Satina (ne pod Ondrášovou dolinou u vleku). Po asfaltce osadou kolem Michalčíkovy jídárny dál do lesa stále po asfaltce. Po výrazné zatáčce se nakonec napojí zpět nad sjezdovkami na turistické trasy. Po žluté značce jen kousek, pak se neodpojí, ale pokračuje dál (není nezbytné) a pod Ondrášovými ďurami (49°33'14.068"N, 18°25'38.042"E) po stezce kolem nich na Lukšinec (tur. značky např. 1).

11) Žlutá trasa od Satiny v Malenovicích - kolem Veličků - Lukšinec až na vrchol. Největší klasika.
Vodopády na Satině, to je klasika. Nad nimi se nachází malé parkoviště, větší je pod sjezdovkami o kus výš. Pak po lesní cestě žlutě značené k chatě U Veličků a lesem kolem sjezdovek na Ondrášově dolince až na sfaltku. Po ní krátce (pozor na odbočení: je nutné jít vlevo) a pak lesem mezi kopci pod hřbet Lukšinec. Na něj dost strmě. Na Lukšinci se napojí zelená a společně se u přístřešku spojí s č. 1 z Ostravice. 2,5 km dále vrchol (více možností).

12) Po modré a zelené z Ostravice přes Albínovo náměstí a Lukšinec kolem Zbuja. Klasika.
Od parkoviště u Opičárny (viz 1) se sejde po asfaltce nebo lesem k hotelu Sepetná. Za ním je modrá značka po asfaltce a ž k bývalé sjezdovce Pod Ostrou (zkratka po sjezdovce, 49°33'13.020"N, 18°24'18.018"E). Značka sjezdovku obchází, cesta se mírně zhoršuje a vychází na pastivně U Zbuja. Nad chatou, na Staškově/Albínově náměstí pokračuje zelená. Po hřebeni Lukšince nahoru, cestou se napojují další trasy (1, 11...).

13) Z Řepčonky ke zrušené severní sjezdovce z Krásné. 1 klíčové místo, nahoře hodně prudké. Mapa.
Po var. 1) asi nejstrmější cesta na LH. Z Řepčonky (parkování už není možné, pouze pár míst po pravé straně směr Papežov u cesty) se po 50 metrech /krátce po lesní asfaltce, ta dál vede vpravo, stezka nahoru/ odbočí do lesa a řadou pěšin až do 750 m/m, kde je asfaltka (49°33'16.123"N, 18°28'35.116"E). Po ní dlouze a lehce na odbočku /tři cesty/ na 49°33'9.508"N, 18°27'34.090"E. Tady nepokračovat dál k Suchému potoku (klíčové místo!), ale prostřední pěšinou (49.5519067N, 18.4568408E) se co nejrychleji dostat ke spodní stanici (bývalé, rozpadlé) lanovky. Vyleze se na svážnici, pár (asi 10 m) po ní směr pramen Suchého (ne až k němu) a opět prudce nahoru po bývalé sjezdovce (49°33'0.587"N, 18°27'17.250"E), podél hranice PR Lysá hora (červené pruhy na stromech) ještě přes jednu svážnici a pěšinu končíci pod Malchorem. Stezka se napojuje na turistické značky kousek pod vrcholem.

14) Zimným z Krásné. Špatně průchodná (mapa).
U odstavené plochy (sklad dřeva, 49°32'55.661"N, 18°29'19.297"E) mezi Řepčonkou a Papežovem po zarostlé lesní cestě vzhůru. Důležité je neodbočit na křížení lesních cest, ale držet se hrany údolí potoka Zimný. Cesta je až k dalšímu křížení kvalitní, pak se prudce zhoršuje a kolem 950 m/m se mění v nezřetelnou pěšinu (z někdejší oblíbené myslivecké stezky zůstalo málo). Po ní se dojde k pramenům Zimného (49°32'27.793"N, 18°28'0.813"E), na hranici PR. Odtud přímo lesem (hustý porost) prudce vzhůru těžkým terénem na červenou značku (dál č. 4).

15) Malým Kobylíkem na Kobylanku z Ostravice. Orientačně složitá (mapa).
U přehrady Šance se nenapojíme na žlutou značku, ale až u prvního mostu prudce vlevo po lesní cestě (nebo na další křižovatce po pohodlné cestě na Podbiloky). V prvním případě dojdeme na křižovatku lesních cest, pak vpravo po vrstevnici až k výrazné pasece, kde je vysoko nad námi vidět další cesta. Na tu se napojíme řídkým lesem. Tato vede pod Čuplem a pod Kobylíkem až k velké křižovatce v jižním výběžku Kobylanky (Velký Kobylík). Lze jít po asfaltu, ale přímo hřebenem (skály, fotopast) vede pěšina až na Kobylanku. Dál po č. 2.

16) Neznačená z Malenovic kolem Ostré hory. Dlouhá. Mapa.
U "chat Krásné chvíle" se nachází malé parkoviště. Buď od kamenného kříže (výhled na Ondřejník) nebo za hl. budovou do lesa a jasně patrnou starou stezkou až na sfaltku kolem Ostré. Tady je možnost jít vpravo (a napojit se na žlutými medvídky značenou trasu ke Zbujovi - dál viz 12) nebo vlevo a u dřevěného kříže na zelenou (rovněž ke Zbujovi). Obě varianty se pod Staškovem napojí na trasu 12.

17) Velkým Kobylíkem. Stará cesta od vlakové zastávky, nyní se tam wasermoni kotí (je na dně přehrady).

18) Řehucím. Asfaltování z míst, kde ani lišky nechodí dávat dobrou noc...

19) Jatný.

20) Kolem hranic NPR Mazák. Varianta cesty z Ostravice. Delší, oriantačně složitá. Mapa.
Nad osadou Butořanka se nachází rozsáhlá křižovatka. Široká lesní cesta zcela vpravo vede mírně vzhůru až k hranici NPR Mazák. Do rezervace se vstupovat nesmí, ale vlevo od značky rezervace (pěšina vpravo vede skrz rezervaci cca 50 m a pak se přes suchý Suchý potok vrací levotočivě zpět, už mimo NPR) skrz houští na velmi dobře zachovalé zbytky zídek kolem prastaré cesty. Velice kvalitní suché zdění měří cca 0,5 km a lze po něm pohodlně obejít NPR. Místy se nachází i rozsáhlé sesuvy a moře kamenů. Lze po ní pokračovat až po cestu 1A (tzv. komín či krpál používaný při LH24, mapa). Zkušenější mohou odbočit dříve ostře vpravo (vedly tudy kdysi el. sloupy na LH, později výkop s el. kabely) a ještě pod stezkou k chatě Gabrielka se prodrat úzkou pěšinou na Lukšinec. Stezky a pěšiny svádí jít přímo vzhůru dál podél dávno rozpadlých el. sloupů, ale v takovém případě se návštěvník ocitá v zákazu (NPR).


Stará cesta údolím Mazáku. Zákaz vstupu, složité a neprostupné !
Cesta (mapa zde) se odpojuje od modré značky (Ostravice-Mazák - Lysá hora) v osadě Muchovice, dál vede asfaltka k chalupám. Pak postupně mizející cestou (bahno) až k soutoku zdrojnic potoka, odkud je další vstup porušením pravidel NPR. Poměrně složitě a nezřetelně serpentýnami (hustý porost) až ke staré cestě z bezejmenné kóty 781 m/m. Ta vede až na Kobylanku, ale místy jsou na ní široké záseky, těžko prostupné.
 


Komentáře

1 Wegipah Wegipah | E-mail | 27. října 2018 v 16:19 | Reagovat

Link below to get instant! PSN Card Generator 2018 2019
<a href="https://www.noodle.com/u/us32f701dsa1/remi-wesi">psn codes no survey</a>
Free Playstation Card Codes
Get Psn Code 2019
Free Ps4 Codes No Survey
Free Ps4 Game Codes
Free Ps4 Game Codes No Survey 2019
Free Ps4 Game Codes No Survey No Download

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama